Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C 2,450,000 VNĐ Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS880C
Máy hủy tài liệu Silicon PS880C 6,290,000 VNĐ
6,900,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS836C
Máy hủy tài liệu Silicon PS836C 4,999,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Hpec ST-12C
Máy hủy tài liệu Hpec ST-12C 3,990,000 VNĐ Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16 3,290,000 VNĐ
3,690,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16 3,390,000 VNĐ
3,790,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30 4,600,000 VNĐ
5,590,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Hpec C2112
Máy hủy tài liệu Hpec C2112 3,150,000 VNĐ Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS990C
Máy hủy tài liệu Silicon PS990C 5,420,000 VNĐ
5,920,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C 4,290,000 VNĐ
4,790,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M
Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M 4,690,000 VNĐ Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C 6,490,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS880C
Máy hủy tài liệu Silicon PS880C 6,290,000 VNĐ
6,900,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS890C
Máy hủy tài liệu Silicon PS890C 6,790,000 VNĐ
7,500,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M
Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M 6,490,000 VNĐ
7,200,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS910LCD
Máy hủy tài liệu Silicon PS910LCD Giá bán: liên hệ Chi tiếtĐặt hàng
icon mới
Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD
Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD 3,990,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ
Chi tiếtĐặt hàng
Máy hủy tài liệu Silicon PS650C
Máy hủy tài liệu Silicon PS650C 3,390,000 VNĐ Chi tiếtĐặt hàng

Thương hiệu

Giá

Kiểu hủy

Hủy sợi
Hủy vụn
Hủy sợi nhỏ cắt chéo
Hủy siêu vụn
Hủy sợi nhỏ

Kích thước hủy

2x10mm
2x14mm
3.8x40mm
3.8x50mm
4x35mm
4x50mm
5x38mm
3x10mm
4x30mm
2.5x10mm
4x50mm
4x25mm
3x9mm


Chát với chúng tôi