Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

Không có sản phẩm nào!

Thương hiệu

  • Zotac
  • Quadro
  • Inno3D

Giá

Bus

1600
1333
2133
2400
1866
64 Bit
128bit
256bits
2666
2800
192bits
384Bit
3000

Kiểu bộ nhớ card màn hình

DDR5
DDR3

Chuẩn khe cắm

PCIE

Chipset

Gefoce GT 630
Gefoce GT 740
Gefoce GTX 660
Gefoce GTX 750
Gefoce GTX 950
Gefoce GTX 960
Gefoce GT 730
Gefoce GX 950
Gefoce GT740
Gefoce GTX 650
Gefoce GT420
Gefoce 610
Gefoce 210
Radeon R7 250
Radeon R7 260
Radeon R7 360
Radeon R7 370
Radeon R9 270X
Radeon R9 280X
Radeon R9 380
Radeon HDD 7730
Radeon HDD 5450
Quadro 410
Geforce 710
GeForce GTX 1050Ti
GeForce GTX 1050

Bộ nhớ

1GB
2GB
3GB
4GB
6GB
8GB
12GB
512Mb


Chát với chúng tôi